DEMO

Bezplatná varianta POHODA Start umožňuje plnohodnotné účtování, a to ihned, a hlavně ZDARMA. V klidu si můžete vyzkoušet vedení daňové evidence i účetnictví a rozhodnout se, zda je tento software vhodný pro plné nasazení ve vaší firmě. Pracovat s touto verzí můžete zcela bezplatně až do vyčerpání povoleného počtu záznamů.

Ekonomický systém POHODA je k dispozici v několika variantách s různým rozsahem a kombinací funkcí. Díky bezplatné verzi Start si je můžete všechny vyzkoušet.

Stáhněte si bezplatnou verzi POHODA Start

Stáhnout Pohoda Start

Bezplatná varianta POHODA Start přijde vhod také začínajícím podnikatelům a firmám, kteří nechtějí hned investovat do pořízení plné verze programu POHODA. Při rozjezdu podnikání můžete pracovat s bezplatnou variantou a na plnou verzi přejít, jakmile budete mít ve svém podnikání větší jistotu. Přechod z bezplatné verze na plnou můžete realizovat kdykoliv.


POHODA Start obsahuje:

 • vše, co jednotlivé varianty programu POHODA, až po nejvyšší variantu POHODA Komplet
 • možnost zvolit si jednotlivé varianty programu POHODA a všechny si je vyzkoušet
 • funkci pro provedení datové uzávěrky, která oddělí data z jednotlivých účetních období a do dalšího roku převede jen potřebné údaje

Omezení startovací verze - POHODA Start je po registraci volně použitelná s těmito limity:

 • časové omezení do konce roku - po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce
 • max. 200 záznamů v účetním deníku
 • max. 100 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • max. 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • max. 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • max. 100 záznamů v ostatních agendách
 • max. 20 použití funkcí pro práci s daty (mazání, datová komunikace, homebanking atd.)
 • některé funkce nelze použít (export sestav, hromadné mazání záznamů, mazání účetních jednotek atd.)
 • max. 1 reálně vedená účetní jednotka

Po překročení limitu (i časového) budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ. Po dosažení dvojnásobného množství dat, které je označeno jako limit, nebude možné založenou účetní jednotku otevřít.

Po zakoupení plné verze programu POHODA o data pořízená v bezplatné verzi nepřijdete. Budete je moct převést do plné verze a pokračovat s nimi v práci bez omezení.